Wie zijn wij?

Johan Bouwmeester

Johan Bouwmeester gelooft in de kracht van verhalen waarmee de mens zichzelf en de ander beter kan begrijpen. Hij put inspiratie uit de oude verhalen van de mensheid, waarin veel wijsheid ligt besloten, ook al zijn we sinds de Verlichting meer in feiten dan in fictie gaan geloven. Uit zijn opleiding tot bioloog heeft hij een scherp oog voor de ‘samenhang der dingen’ overgehouden, die hij inzet in zijn werk als professional in het publiek domein.

Na zijn studie heeft hij vier jaar in Botswana gewerkt, in een project dat gelieerd was aan het - destijds in Zuid Afrika nog verboden – African National Congress. Bij zijn terugkeer in Nederland in 1992 is hij bij de overheid gaan werken, eerst bij het InterProvinciaal Overleg, daarna bij de gemeente Almere. Daar heeft hij vanaf 1996 in een reeks managementfuncties tot op directieniveau gewerkt. Door het blad Binnenlands Bestuur werd hij in 2011 uitgeroepen tot Topinfluencer op basis van zijn artikel ‘de staat van de mens’.

Johan is gefascineerd door de wijze waarop de samenleving zichzelf organiseert en de continue paradigmawisselingen daarin. Op dit thema vonden Marianne Luyer en Johan elkaar in hun gedeelde zoektocht en verlangen naar waardegedreven leiderschap in deze periode van grote maatschappelijke, politieke en institutionele turbulentie. 

In 2014 startte hij JOHAN, een eigen consultancy van waaruit hij organisaties en professionals beleidt in leiderschaps- en ontwikkelingstrajecten en als sparringpartner optreedt voor bestuur en hoger management. Hij leverde als co-auteur een bijdrage aan het boek "The New Leadership" van het European Leadership Platform waar hij als moderator aan verbonden is. Tevens is hij moderator bij de 'de Tafel van XII', de leergang van De Nieuwe Poort over het omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

Johan woont met zijn vrouw en twee dochters in Almere.
 

Marianne Luyer

Marianne Luyer begon haar loopbaan bij de gemeente Hilversum als personeelsadviseur. Wat mensen beweegt heeft haar altijd al gefascineerd, vooral in het publieke domein,als wezenlijk deel van onze leefomgeving. Hoe bewust of onbewust geven mensen hier zelf  vorm aan en wat kan een ieder van ons bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit daarvan?  Dat zijn de leidende vragen in haar leven. Deze motivatie komt ook voort uit het ervaren en accepteren van het onvermogen, de donkere kant in ons leven. Dat is de rode draad in haar werk: bijdragen aan het oplossen van conflicten tussen mensen en binnen en tussen systemen. Vaak door perspectief te bieden dat  voortkomt uit het stellen van de existentiële vraag naar het bestaansrecht van de organisatie en de aard van de drijfveren van haar deelnemers.

Marianne heeft in 1991 het bureau MLI Intermanagement BV opgericht. Een bureau dat zich richt op begeleiding en advies rond leiderschapsvraagstukken en andere human resource kwesties in de publieke en de private sector. Dit boek heeft zij samen met Johan Bouwmeester geschreven parallel met de ontwikkeling van programma’s voor de ontwikkeling van waarden gericht leiderschap.

Naast haar professionele werk is Marianne actief als bestuurder en vrijwilliger. Zij is lid van een aantal Raden van Toezicht en politiek actief als fractievoorzitter van het CDA Flevoland. De toegevoegde waarde van haar professioneel advieswerk inspireert bij haar inzet om actief mee vorm geven aan de samenleving en andersom.

Marianne Luyer woont in Almere, is getrouwd en heeft drie kinderen.
 

Nadere informatie en contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend verkennend gesprek:
Marianne Luyer: 06-5378 3868    marianne@waardegedrevenleiderschap.nl
Johan Bouwmeester: 06-816 713 39    johan@waardegedrevenleiderschap.nl

Postadres: Eise Eisingastraat 16, 8801 KG Franeker

Zie ook onze privacyverklaring.