Onze publicaties

Passende evaluaties voor raden van toezicht

 prof.dr.mr. Goos Minderman, mr. Willem van Leeuwen, Marianne Luyer,  Goed bestuur &toezicht, platform voor governance, 4-2017

 


Mandaat en Moeras

 over het maatschappelijk mandaat als grondbeginsel voor intern toezicht in de zorg, NVTZ, cie Legemaate, G. Buijs, M. Luyer. M. van Twist, D. de Wolff, H. den Uijl, J. Legemaate, oktober 2017

 


Human Consciousness: The Next Level

Johan Bouwmeester, 2016, The New Leadership, the ELP series, European Leadership Platform

 


Zoektocht naar de toezichthouder van morgen

  CAOP, 2015, ism Marianne Luyer

 


Dansen met licht en duisternis

In dit boek laten wij zien hoe waarden richting geven aan je levenskracht: de stuwende energie van waaruit mensen worden gedreven een bijdrage te leveren aan wat ze als ‘het goede’ zien. Waardegedreven leiderschap is niet voorbehouden aan bestuurders en managers, maar is vooral persoonlijk leiderschap. Wie recht wil doen aan datgene waar je voor staat, als persoon of als organisatie, zal in de praktijk beproefd worden. Het vereist kwaliteit van karakter om dan in balans te blijven. Wij noemen dit innerlijke integriteit: het vermogen om – ongeacht de situatie – het goede te blijven doen. Niet omdat het moet, maar omdat je dat wilt. In dit boek wordt vanuit de waardentheorie en deugdethiek op inspirerende wijze duidelijk gemaakt hoe waardegedreven leiderschap de sleutel is tot het ontwikkelen van innerlijke integriteit.
Dit boek is voor iedereen die vanuit waarden wil werken aan een betere samenleving en inzicht wil ontwikkelen in hoe je dat praktisch kunt doen.

Het boek kan besteld worden via de reguliere boekhandel of via managementboek.nl.

Lees ook de recentie In mensen verankerde waarden.

 


Varen op moreel kompas

Hoe houdt u zich als leider staande in paradoxale en complexe situaties?  Hoe gaat u om met waardeconflicten? Wilt u uw kwaliteit als leider vergroten door uw eigen waarden manifester in te zetten?

Johan Bouwmeester en Marianne Luyer maken in dit boek op inspirerende wijze en aan de hand van vele praktijksituaties duidelijk hoe waardegedreven leiderschap zich ontwikkelt. Hun visie hierop is gebaseerd op de  inzichten van Joseph Campbell, Joseph Jaworski, Otto Scharmer en Manfred van Doorn, waarin de ‘reis van de held’ , de ‘kardinale deugden’ en ‘synchroniciteit’ centraal staan. 

Het resultaat is een boek dat inspireert, uitdaagt tot reflectie en stemt tot nadenken. Een boek dat verschijnt in een periode waarin vele maatschappelijke waarden ter discussie staan en van het publiek leiderschap wordt verwacht dat zij daarin positie kiest. In deze tijd, waarin waarden en werkelijkheid vaak op gespannen voet met elkaar staan, wijzen de auteurs op het belang van het varen op het moreel kompas, omdat daarin de basis ligt voor het ontstaan van waardegedreven leiderschap.

Het boek is inmiddels uitverkocht en alleen nog als e-book beschikbaar via deze site. U kunt deze via de link hieronder bestellen.

 ja, ik bestel graag de e-book versie van dit boek.

Bestand(en):