- gastheer

‘Diversiteit is iets anders dan inclusie!’ Zo begon Hasib Moukaddim, directeur Onderwijs aan de Hogeschool Windesheim, zijn Masterclass op 4 oktober. Het was Diversity Day, de dag waarop we diversiteit vieren. ‘Wat vieren we eigenlijk?’ stelde hij. Diversiteit is een complex begrip. Het is een belangrijke waarde in onze samenleving en de basis van de democratie. Maar diversiteit geeft ook veel frustratie en kost moeite. ‘Bij wie voel je je veilig als je het moeilijk hebt?’ vroeg hij de zaal.

Lees het volledige artikel...

- gastheer

Al zolang de mens kan reflcteren op – de zin van – het leven, zij we op zoek naar de waarheid. Maar nu worden we ervoor gewaarschuwd, lijt het wel. Het boek Waarheidszoekers van Cees Zweistra1 gaat over complotdenkers. De huidige generatie complotdenkers noemt zichzelf waarheidszoekers.

Lees het volledige artikel Waarheidszoekers door Marianne Luyer.

- gastheer

Heef u het wel eens over geluk in de board?

Het aantal cursussen over geluk voor management en directies neemt toe. Het fenomeen intrigeert: wat moeten we vinden van deze aandacht in de opleidingswereld? Gaan we mensen stimuleren hun geluk in het werkzame leven te vinden om daarmee bi te dragen aan een hogere productie c.q. winst, of is er sprake van een andere visie op bedrijven, mens en samenleving? Als dat laatste het geval is, wordt het ineens een interessante verkenning.

Lees het volledige artikel ...

- gastheer

‘Uiteindelik gaat het om het gesprek in de boardroom over de intrinsieke motivatie van de bestuurder om het goede te doen,’ aldus Ingrid Tissen bi de uitreiking van de nieuwe Toolkit Commissariaat1. Opgelucht haalde ik adem. Ook deze Toolkit staat vol kaders, regels, codes waar wi ons aan dienen te houden. Handig, want het reikt modelen en concepten aan om goed toezicht te houden. De Toolkit geef richting en werkt als een ‘wenkend perspectief’

Lees het volledige artikel Integriteit en mores: Waar is de...

- gastheer

‘Geen marktwerking meer in de zorg.’ Die uitspraak horen we steeds vaker, vooral tidens de verkiezings-campagne voor de Tweede Kamer begin dit jaar. We zin het neoliberalisme zat, we wilen een grotere rol voor de overheid. Maar wat zeggen we dan eigenlik? Wilen we dat ale fysiotherapeuten, diëtisten et cetera in dienst van een overheidsorganisatie komen; wilen we dat ale medisch specialisten in loondienst gaan; wilen we het systeem van de zorgverzekeraars veranderen?

Lees het volledige artikel Marktwerking...

- gastheer

Mensen denken niet in feiten, cjfers of wiskundige vergeljken, maar in verhalen. Het zjn de kleine verhalen, persoonljke verhalen die
vertelen wie je bent, en het zjn de grote verhalen van organisaties en naties die vertellen in welke wereld je leet. De geschiedenis van de mens laat zien dat hj door het vermogen verhalen te scheppen en verbeeldingskracht aan te wenden, steeds heet bjgedragen aan het vormgeven van een nieuwe werkeljkheid.

Lees het volledige artikel: Wat is een mens door...

- gastheer

Op 14 januari verscheen het advies van de Monitoring Commissie Accountants (MCA) en op 30 januari het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Kijkend naar de achtergrond en aanbevelingen van deze commissies, wordt duideljk dat de sector op zoek is naar zichzelf. Wat was ook alweer de publieke taak van de accountant, hoe verhoudt die zich tot de ontwikelingen in het private ondernemerschap?

Lees het volledige artikel Appel op intern toezicht. Goed...

- gastheer

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief en posten blogjes. De meest recente nieuwsbrieven en blogjes kunt u ook hieronder vinden.

Wilt u ook onze nieuwsbrieven en blogjes ontvangen?...

- Johan Bouwmeester

“wat een mens in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de meningen over de feiten” (Epictetus)

Hoe zou de Griekse wijsgeer aangekeken hebben tegen de klimaatdiscussie? De feiten op zich zijn al voldoende om een mens in verwarring te brengen, laat staan de meningen die over deze feiten worden geventileerd.

Onlangs werd de CEO van DSM, Feike Sijbesma, geïnterviewd door Ruben van Zwieten. Hij deed een paar uitspraken die nog altijd in mijn hoofd resoneren. Hij stelde dat naarmate je in een positie verkeert met meer macht of invloed, je ook meer...

- gastheer

Begin 2016 lanceerde het European Leadership Platform het boek “The New Leadership”. In dit boek geven 13 auteurs, waaronder Johan Bouwmeester, hun visie op dit nieuwe leiderschap. Het resultaat is een boek waarin vanuit zeer verschillende perspectieven en professionele achtergronden wordt geschetst hoe het nieuwe leiderschap zich manifesteert in de praktijk.

Hieronder twee fragmentjes uit een interview opgenomen tijdens de lancering van het boek in De Nieuwe Poort op de Amsterdamse Zuidas.

...

Pagina's