- gastheer

Op 14 januari verscheen het advies van de Monitoring Commissie Accountants (MCA) en op 30 januari het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Kijkend naar de achtergrond en aanbevelingen van deze commissies, wordt duideljk dat de sector op zoek is naar zichzelf. Wat was ook alweer de publieke taak van de accountant, hoe verhoudt die zich tot de ontwikelingen in het private ondernemerschap?

Lees het volledige artikel Appel op intern toezicht. Goed...

- gastheer

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief en posten blogjes. De meest recente nieuwsbrieven en blogjes kunt u ook hieronder vinden.

Wilt u ook onze nieuwsbrieven en blogjes ontvangen?...

- Johan Bouwmeester

“wat een mens in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de meningen over de feiten” (Epictetus)

Hoe zou de Griekse wijsgeer aangekeken hebben tegen de klimaatdiscussie? De feiten op zich zijn al voldoende om een mens in verwarring te brengen, laat staan de meningen die over deze feiten worden geventileerd.

Onlangs werd de CEO van DSM, Feike Sijbesma, geïnterviewd door Ruben van Zwieten. Hij deed een paar uitspraken die nog altijd in mijn hoofd resoneren. Hij stelde dat naarmate je in een positie verkeert met meer macht of invloed, je ook meer...

- gastheer

Begin 2016 lanceerde het European Leadership Platform het boek “The New Leadership”. In dit boek geven 13 auteurs, waaronder Johan Bouwmeester, hun visie op dit nieuwe leiderschap. Het resultaat is een boek waarin vanuit zeer verschillende perspectieven en professionele achtergronden wordt geschetst hoe het nieuwe leiderschap zich manifesteert in de praktijk.

Hieronder twee fragmentjes uit een interview opgenomen tijdens de lancering van het boek in De Nieuwe Poort op de Amsterdamse Zuidas.

...

- Johan Bouwmeester

“U ziet dat de Godheid de wezens die boven andere uitsteken met zijn bliksems treft, maar de geringere ergeren hem niet in het minst” - Herodotus

De ontmoeting met Daan Roosegaarde in de Collegetour gisteravond kreeg – voor vele kijkers en voor Roosegaarde – een onverwachte wending: geconfronteerd met een serie “interviews” besloot hij het podium te verlaten. In die fragmenten werd een kernboodschap als rode draad zichtbaar: Roosegaarde houdt van zichzelf en gebruikt ideeën van anderen om zelf in de schijnwerpers te staan.

Met toenemende ontzetting keek ik naar de...

- Johan Bouwmeester

Op 2 februari j.l. hield Joris Luyendijk de Bergredelezing in de Amersfoorste Bergkerk, waarin hij betoogt dat de Bergrede actueler is dan ooit. In het verlengde van zijn boek “dit kan niet waar zijn” stelt hij dat een moreel appel op instituties die zelf een amorele grondslag hebben niets zal uitrichten of opleveren. Hij concludeert dat er betere wetten nodig zijn die de amorele prikkels wegnemen, in plaats van het aanpakken van hen die amoreel handelen. En dat we die betere wetten in ons democratisch bestel prima kunnen maken.

Ik denk dat Luyendijk een interessant punt te...
- Johan Bouwmeester

Onwillekeurig moest ik dit weekend denken aan de woorden van Martin Luther King in de speech die hij in 1967 gaf onder de titel: “ Where do we go from here?”. Hij stelt hierin dat “macht zonder liefde roekeloos en misbruikend is en liefde zonder macht sentimenteel en bleek”. Zijn toespraak stond uiteraard in het teken van de rassenverhoudingen in Amerika, maar zijn observaties zijn onverminderd actueel in de turbulente tijd waarin we nu leven. En ze zeggen iets over het leiderschap dat nodig is om koers te houden en ons door deze woelige wateren te leiden.

Macht vinden wij...

- Johan Bouwmeester

De krantenkoppen schreeuwden moord en brand deze week naar aanleiding van de schrijnende situaties waarin de moeder van staatssecretaris van Rijn en haar buurvrouw zich bevinden. Gretig doken de media op dit verhaal, nadat bekend werd dat het om de moeder van Martin van Rijn gaat, kamerleden haasten zich met het aanvragen van een spoeddebat.

Het is het patroon dat we telkens zien waarin een enkelvoudig geval aanleiding geeft tot grote verontrusting. Wat mij verontrust is dat dit patroon vooral de blinde vlek zichtbaar maakt waarvan politici en de media last lijken te hebben: het...

- Johan Bouwmeester

Er zijn van die gesprekken waarvan flarden lang blijven hangen in het hoofd. 

We spraken met Paul Meijs - politiek filosoof - ter voorbereiding van de dialoogsessie die Marianne Luyer en ik met hem als gastspreker organiseren   over het thema “ macht en moraal”. Wat ons bezighield was de vraag hoe ‘de wil tot macht’ in balans kan worden gehouden met ‘de kracht van de moraal’. We lieten de vele misstanden in de top van overheden, instellingen en bedrijven die de afgelopen jaren in het nieuws zijn gekomen aan ons geestesoog voorbijtrekken, waarin het ‘moreel kompas’ het...

- Marianne Luyer

Reactie op ‘Wie draait het kompas weg van presteren en gewin?’, van Bert Laeyendecker, in Trouw van maandag 7 juli 2014

We hebben ons weer collectief kunnen verbazen over de opstelling  van degenen die zijn gehoord door de Enquêtecommissie woningcorporaties. Opnieuw klonk de retorische vraag ‘waar is het morele kompas gebleven’? Nota bene gesteld door een van de hoofdrolspelers. We knikken instemmend en laten het erbij..

Toch verdient deze vraag het om onderzocht te worden. Zij raakt de kern. Waarom verschuiven waarden en normen zodanig dat de leden van...

Pagina's