OnTheGood

Vanuit de Maatschap voor Waardegedreven Leiderschap worden diverse producten ontwikkeld die organisaties en individuen kunnen helpen in de ontwikkeling van het waardegedreven leiderschap.

Voorbeeldproducten:

De Leergang Waardegedreven Leiderschap - voor individuen in het kasteeltje te Harmelen (zie ook aparte pagina)

De Monitor Teamontwikkelinggebaseerd op de ontwikkelingsfasen van Tuckman en van Amelsfoort. Dit instrument brengt het ontwikkelingsstadium van teams in beeld in relatie tot het persoonlijk leiderschap, de teamkwaliteit, het instrumentarium en de omgeving vanuit een waardegedreven perspectief. Het stelt teams in staat om zinvol en effectief te spreken over hun verdere ontwikkeling.

Het Assesment Moreel Kompas (integriteitskompas)een uniek instrument dat ingezet kan worden op organisatie en teamniveau.  Het meet de mate waarin binnen de organisatie sprake is van bewustzijn en overeenstemming van kernwaarden. Het geeft een beeld van het functioneren van teams als het gaat om 'innerlijke integriteit' en het toont de kwaliteit van het persoonlijk leiderschap. De uitkomsten van het assesment zijn praktisch hanteerbaar en voorzien van verbetersuggesties op individueel niveau.

Teamontwikkelingsprogramma's - op maat gesneden - en gebaseerd op "De reis van de Held" in combinatie met TheoryU van Otto Scharmer. In deze programma's werken we veel met filmbeelden die de theorie en oefeningen ondersteunen.

Waarderend ontwikkelen - op basis van de filosofie van Appreciative Enquiry hebben wij een geheel eigen aanpak ontwikkeld voor organisaties of teams die een waardegedreven ontwikkeling willen realiseren.

Coaching - vanuit het perspectief van het waardegedreven leiderschap en gericht op het in praktijk brengen van gewenste ontwikkelingen.

Moderatie - bijvoorbeeld via een waardegedreven dialoog, of als gespreksleider voor groepen varierend van teams tot grotere, gemengde bijeenkomsten

Spreker - wij nemen het publiek graag mee in ons denken over waardegedreven leiderschap!