Column: Wat is een mens

Mensen denken niet in feiten, cjfers of wiskundige vergeljken, maar in verhalen. Het zjn de kleine verhalen, persoonljke verhalen die
vertelen wie je bent, en het zjn de grote verhalen van organisaties en naties die vertellen in welke wereld je leet. De geschiedenis van de mens laat zien dat hj door het vermogen verhalen te scheppen en verbeeldingskracht aan te wenden, steeds heet bjgedragen aan het vormgeven van een nieuwe werkeljkheid.

Lees het volledige artikel: Wat is een mens door Marianne Luyer.